Jumaat, 1 April 2011

kerja kursus sejarah 2011 elemen 3

Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah. 
Soalan: 
Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita?
  
 PENDAHULUAN
Tidak dapat dinafikan bahawa intitusi pentadbiran tempatan, misalnya Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah,  memainkan peranan yang tidak kurang penting dalam menjana integrasi nasional di negara kita. Dalam pentadbiran institusi tempatan, elemen-elemen patriotisme hendaklah dihayati dan diterapkan demi menyatu padukan rakyat. 

ISI
1.              bertolak ansur dan bertoleransi dalam pentadbiran
Misalnya, sebarang masalah yang dihadapi oleh orang awam hendaklahditangani dengan senyuman tanpa mengira warna kulit. Apabila tiada diskriminasi perkauman, maka wujudlahperpaduan nasional
2.      kakitangan awam tempatan hendaklah bertanggungjawab kepada bangsa dan negara dalam apa-apa jua dalam pengurusan dan pentadbiran.
Dalam hal ini, kakitangan awam tidak harus terjebak dalam kancahrasuah. Hal ini demikian kerana rakyat memang benci akan korupsi dan pecah amanah. Jika rasuah dihapuskan,maka rakyat akan mencintai negara serta hidup bersatu padu
3.              sebarang masalah yang dihadapi rakyat patut menjadi prioriti pihak intitusi pentadbiran tempatan.
Dengan erti kata lain, pihak berkuasa haruslah peka dan sensitif akan masalah yang dihadapi orang awam.Apabilamasalah masyarakat tidak wujud, maka masyarakat akan hidup bersatu padu bergabung tenaga dan menyumbang idea dalam mengatasi masalah sosial yang semakin teruk .
Jikalau , semuabersatu padu danberharmoni maka selesailah masalah sosial sebegini . Apatah lagi , apabila wujudnya keharmonian antara kedua pihak yang berlainan , sudah pasti integrasi nasional dapatmengecapi kejayaan .

5.    kakitangannya perlu bersifat amanah dan jujur.
Sebarang tindakan haruslah diadili secara adil dan saksama tanpa berat sebelah  .Contohnya , sebelum mengeluarkan saman , seseorang pegawai itu sepatutnyamengetahui undang ± undang tempatan serta mengenakan saman yang relevan danmunasabah . Dengan ini , rakyat jelata sanggup berganding bahu dengan pihak berkenan ,secara tidak langsung wujudlah perasaan cinta akan bangsa dan Negara .Meskipun , sektor awam juga sebenarnya memainkan peranan yang penting dalammeningkatkan integrasi nasional di Negara kita .
6.    Sektor awam haruslah menghormati raja dan pemimpin Negara ataupun lebih dikenali sebagai pemangku Negara .
 Perubahan ini atau dengan pengamalan amalan ini dapat menyedarkan rakyat jelata agar menghormatiraja dan pemimpin Negara . Hal ini demikian , kerana menjadi asas kepada kemajuanmemperkukuh integrasi nasional di Negara kita .

7.    Seterusnya, pengamalan sikap bertolak ansur dan bertoleransi dalam pentadbiranmasing-masing perlu diamalkan .
 Misalnya sebarang masalah yang dihadapi oleh orangawam atau rakyat jaelata haruslah ditangani dengan segera tanpa melengah-lengahkanmasa dan mengira warna kulit  .  Apabila , tiada diskriminasi perkauman , maka lahirlahintegrasi nasional yang kukuh

Kesimpulan
unsur - unsur patriotisme harus diterapkan dalam institusi pentadbiranbagi menjamin rakyat bersatu padu dan berharmoniTiada ulasan:

Catat Ulasan