Jumaat, 22 Mac 2013

LATIHAN CUTI SEKOLAH


Kepada murid tingkatan 5A1 dan 5A2...ini bekalan cuti sekolah yang cikgu dapat bekalkan. Cikgu harap 1 April 2013, latihan ini sila hantar kepada cikgu. Terima Kasih.

TINGKATAN 4 BAB 2

STRUKTUR

1. Kekuatan dan kestabilan sesebuah kerajaan seseorang pemerintah diperkukuhkan melalui perluasan kuasa dan pengaruh.

a) Namakan dua tokoh Yunani yang telah melaksanakan dasar perluasan kuasa                ( 2 Markah)

b) Bagaimanakah Asoka meluaskan empayarnya?                                                               ( 2 markah)

c) Apakah usaha Shih Huang Ti  mempertahankan kuasanya                                              (4 markah)

d) Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah seseorang pemerintah itu mampu meluaskan pengaruhnya                                                                                                                           (2 markah)


ESEI

1. Tamadun China merupakan antara tamadun yang terunggul dalam peradaban sejarah dunia.
  
a) Bagaimanakah  Shih Huang Ti  mengukuhkan pemerintahannya.                                     (4 markah)

b) Kestabilan politik menyebabkan ekonomi akan berkembang dengan pesatnya. Nyatakan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian.                                                 ( 6 markah)

c) Jelaskan pencapaian tamadun China dalam bidang sains dan teknologi                       ( 10 markah)


Jumaat, 7 Oktober 2011

SEJARAH TINGKATAN 4

Cubalah menjawab soalan – soalan yang diberikan. Jawapan perlu berbentuk STRUKTUR & ESEI.

SEJARAH TINGKATAN 4


Bab 1 : Tamadun Awal Manusia
1. Apakah maksud tamadun dan jelaskan maksud tamadun menurut pandangan Islam.
2. Huraikan ciri-ciri tamadun awal manusia.
3. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun?
4. Huraikan ciri-ciri tamadun Mesir Purba.
5. Pemerintahan dan agama merupakan dua aspek kehidupan firaun yang tidak dapat dipisahkan dalam Tamadun Mesir. Jelaskan peranan firaun dalam kedua-dua aspek kehidupan tersebut.
6. Perihalkan kepentingan ahli perubatan Mesir Purba dan kedudukan mereka dalam masyarakat Mesir.
7. Nyatakan pembinaan bandar terancang dalam tamadun Indus.
8. Apakah pencapaian tamadun Indus dalam bidang seni bina?
9. Apakah ciri-ciri utama Tamadun Hwang Ho?
10. Huraikan sistem pemerintahan Dinasti Shang dalam tamadun tersebut.
11. Halkan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada masyarakat hari ini.

Bab 2 : Peningkatan Tamadun
1. Terangkan ciri-ciri pemerintahan negara kota yang terdapat dalam Tamadun Yunani.
2. Huraikan ciri-ciri pemerintahan yang diamalkan di Rom.
3. Dari segi pentadbiran bandar, apakah peranan majlis perbandaran dalam Tamadun Rom?
4. Terangkan tentang kemunculan Empayar Maurya.
5. Huraikan tentang zaman kegemilangan Dinasti Maurya.
6. Jelaskan faktor-faktor yang membawakan kepada keruntuhan Empayar Maurya.
7. Apakah sumbangan Dinasti Chin dan Dinasti Han dalam bidang pendidikan dan falsafah?
8. huraikan bentuk seni bina dalam Tamadun China.
9. Jelaskan teknologi membuat kertas dalam Tamadun China.

Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara
1. Mengapakah kedua-dua jenis kerajaan agraria dan maritim dikatakan saling bergantung dan melengkapi?
2. Kerajaan Kedah Tua turut dikenal dengan nama Chieh-cha dan Kataha. Terangkan ciri-ciri kerajaan tersebut.
3. Sejauh manakah sistem pengairan membantu kemajuan pertanian kerajaan agraria?
4. Bagaimanakah pengaruh India dibawa ke Asia Tenggara?
5. Terangkan bagaimana agama Hindu mempengaruhi sistem pemerintahan kerajaan Angkor.
6. Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan Srivijaya.
7. Halkan peranan bahasa Sanskrit dalam masyarakat Asia Tenggara.
8. Jelaskan bagaimana bahasa Sanskrit mempengaruhi bidang kesusasteraan Asia Tenggara.
9. Berikan beberapa perkataan Sanskrit yang mengalami perubahan dalam bahasa Melayu.
Nyatakan perkembangan yang membawa terbentuknya pelabuhan entreport
10. Apakah faktor-faktor masyarakat maritim menjadi pelaut yang handal ?
11. Huraikan cara-cara kedatangan pengaruh India ke Asia Tenggara
12. Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha yang terdapat pada candi Angkor Wat dan Borobodur.

Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembanganya di Makkah
1. Apakah yang anda faham tentang konsep jahiliah?
2. Huraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah.
3. Apakah nilai-nilai positif yang dimiliki oleh masyarakat jahiliah?
4. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. menyebarkan ajaran Islam pada peringkat awal di Makkah?
5. Terangkan penerimaan terhadap Islam pada peringkat awal di kota Makkah.
6. Mengapakah kaum Quraisy Makkah menentang penyebaran agama Islam?
7. Apakah cara yang digunakan oleh orang Arab Quraisy untuk menentang Nabi Muhammad s.a.w. dalam penyebaran Islam?
8. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. mengatasi masalah penentangan kaum Quraisydi Makkah?
9. Mengapakah masyarakat Arab Quraisy menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammmad s.a.w.
10. Huraikan cara-cara penentangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w.
11. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. menghadapi penentangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Quraisy
12. Jelaskan kehidupan masyarakat Arab Quraisy dari dalam aspek sosial dalam Zaman Jahiliyah


Bab 5 :Kerajaan Islam di Madinah.

1. Konsep hijrah dan peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a,w. dari Makkah ke Madinah pada tahun 622M.
2. Kepentingan hijrah dari Makkah ke Madinah terhadap perkembangan Islam

Bab 7 : Islam di Asia Tenggara

1. Dengan menggunakan bukti-bukti yang tertentu, jelaskan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara,
2. Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada penyebaran Islam ke Asia Tenggara.

Bab 8 : Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

1. Huraikan pengaruh Islam terhadap institusi Kesultanan Melayu dan sistem pendidikan di Tanah Melayu sejak abad ke 15M.

Bab 9 : Perkembangan di Eropah
1 Huraikan ciri-ciri Zaman Renaissance yang berlaku di Itali
2. Bagaimanakah Revolusi Pertanian dan enjin berkuasa wap membantu dalam perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain.
3. Apakah kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian terhadap kegiatan perdagangan antarabangsa dan sistem pengangkutan di Eropah.

Bab 10 : Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara
1. Mengapakah pada awal abad ke 20, penguasaan pembesar Melayu dalam kegiatan periombongan bijih timah mulai merosot.
2. Nyatakan faktor-faktor yang mendorong imigran meninggalkan negara mereka untuk datang ke Tanah Melayu pada abad ke 19
3. Huraikan cara-cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu.

7 PERKARA GANJIL...

Terdapat seorang pemuda yang kerjanya menggali kubur dan mencuri kain kafan untuk dijual. Pada suatu hari, pemuda tersebut berjumpa dengan seorang ahli ibadah untuk menyatakan kekesalannya dan keinginan untuk bertaubat kepada Allah s. w. t. Dia berkata, "Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain kafan, aku telah melihat 7 perkara ganjil yang menimpa mayat-mayat tersebut. Lantaran aku merasa sangat insaf atas perbuatanku yang sangat keji itu dan ingin sekali bertaubat."

" Golongan yang pertama, aku lihat mayat yang pada siang harinya menghadap kiblat. Tetapi pabila aku menggali semula kuburnya pada waktu malam, aku lihat wajahnya telahpun membelakangkan kiblat. Mengapa terjadi begitu, wahai tuan guru?" tanya pemuda itu. " Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang telah mensyirikkan Allah s. w. t. sewaktu hidupnya. Lantaran Allah s. w. t. menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka dari mengadap kiblat, bagi membezakan mereka daripada golongan muslim yang lain," jawab ahli ibadah tersebut.

Sambung pemuda itu lagi, " Golongan yang kedua, aku lihat wajah mereka sangat elok semasa mereka dimasukkan ke dalam liang lahad. Tatkala malam hari ketika aku menggali kubur mereka, ku lihat wajah mereka telahpun bertukar menjadi babi. Mengapa begitu halnya, wahai tuan guru?" Jawab ahli ibadah tersebut, " Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang meremehkan dan meninggalkan solat sewaktu hidupnya. Sesungguhnya solat merupakan amalan yang pertama sekali dihisab. Jika sempurna solat, maka sempurnalah amalan-amalan kita yang lain,"

Pemuda itu menyambung lagi, " Wahai tuan guru, golongan yang ketiga yang aku lihat, pada waktu siang mayatnya kelihatan seperti biasa sahaja. Apabila aku menggali kuburnya pada waktu malam, ku lihat perutnya terlalu gelembung, keluar pula ulat yang terlalu banyak daripada perutnya itu." " Mereka itulah golongan yang gemar memakan harta yang haram, wahai anak muda," balas ahli ibadah itu lagi.

" Golongan keempat, ku lihat mayat yang jasadnya bertukar menjadi batu bulat yang hitam warnanya. Mengapa terjadi begitu, wahai tuan guru?" Jawab ahli ibadah itu, " Wahai pemuda, itulah golongan manusia yang derhaka kepada kedua ibu bapanya sewaktu hayatnya. Sesungguhnya Allah s. w. t. sama sekali tidak redha kepada manusia yang menderhakai ibu bapanya."

" Golongan kelima, ku lihat ada pula mayat yang kukunya amat panjang, hingga membelit-belit seluruh tubuhnya dan keluar segala isi dari tubuh badannya," sambung pemuda itu. " Anak muda, mereka itulah golongan yang gemar memutuskan silaturrahim. Semasa hidupnya mereka suka memulakan pertengkaran dan tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Bukankah Rasulullah s. a. w. pernah bersabda, bahawa sesiapa yang tidak bertegur sapa melebihi 3 hari bukanlah termasuk dalam golongan umat baginda," jelas ahli ibadah tersebut.

" Wahai guru, golongan yang keenam yang aku lihat, sewaktu siangnya lahadnya kering kontang. Tatkala malam ketika aku menggali semula kubur itu, ku lihat mayat tersebut terapung dan lahadnya dipenuhi air hitam yang amat busuk baunya," " Wahai pemuda, itulah golongan yang memakan harta riba sewaktu hayatnya," jawab ahli ibadah tadi.

" Wahai guru, golongan yang terakhir yang aku lihat, mayatnya sentiasa tersenyum dan berseri-seri pula wajahnya. Mengapa demikian halnya wahai tuan guru?" tanya pemuda itu lagi. Jawab ahli ibadah tersebut, " Wahai pemuda, mereka itulah golongan manusia yang berilmu. Dan mereka beramal pula dengan ilmunya sewaktu hayat mereka. Inilah golongan yang beroleh keredhaan dan kemuliaan di sisi Allah s. w. t. baik sewaktu hayatnya mahupun sesudah matinya."

Ingatlah, sesungguhnya daripada Allah s. w. t kita datang dan kepadaNya jualah kita akan kembali. Kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap amal yang kita lakukan, hatta amalan sebesar zarah. Wallahua'lam..

Jumaat, 1 April 2011

ELEMEN 2 KERJA KURSUS SEJARAH


INSTITUSI PENTADBIRAN
TEMPATAN:

MAJLIS PERBANDARAN
MANJUNG PERAKMAJLIS PERBANDARAN MANJUNG, JALAN PINANG RAJA, 32040 SERI MANJUNG
TEL : 05 6871363 / 05 6871365 / 05 6871310 FAKS : 05 6882102


SENARAI KANDUNGANASPEK                                                                   MUKA SURAT1.TAJUK KAJIAN

2.SENARAI KANDUNGAN

3.PENGHARGAAN

4.OBJEKTIF KAJIAN

5.KAEDAH KAJIAN

6.HASIL KAJIAN

7.RUMUSAN

8.LAMPIRAN

9.RUJUKAN
PENGHARGAAN

Pertama sekali, saya ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Kerja Kursus Sejarah ini telah berjaya disiapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah dianugerahkan oleh-Nya.

            Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad s.a.w dan kepada ahli keluarganya, seterusnya kepada para sahabat baginda dan para tabi'n, para alim ulama sehinggalah kepada sekelian hamba-hamba Allah yang mengikuti jejak langkah mereka.

Setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Haji Mohd Basri Bin Hj Zamzam selaku pengetua SABK Maahad Islahiah Addiniah Bt10 Lekir  yang banyak memberi sokongan kepada para pelajarnya. Penghargaan tidak terhingga juga saya tujukan kepada Puan Rosliza Binti Ramli selaku Guru Sejarah saya yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara saya sepanjang proses menyiapkan KERJA KURSUS Sejarah  ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya akan dapat menghasilkan KERJA KURSUS SEJARAH sebaik ini.
Ucapan penuh kasih sayang juga saya tujukan buat ayah__________________________dan ibu___________________________________. terima kasih atas segalanya. Jutaan penghargaan juga diucapkan kepada semua ______________________ yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyiapkan KERJA KURSUS ini.
             Semoga Allah s.w.t. memberikan ganjaran pahala yang besar kepada semua hamba-hamba-Nya yang banyak membantusaya  dala menyiapkan KERJA KURSUS ini. Amin.
OBJEKTIF KAJIAN
  1. Dapat mengenalpasti sumber-sumber sejarah yang sahih. Ini akan dapat membantu saya membuat kajian ilmiah dengan tatacara yang betul.


  1. Dapat mengetahui  secara mendalam tentang institusi pentadbiran tempatan yang terdapat di negara kita iaitu dari segi nama bangunan berkenaan ,latar belakang, peranan dan perkembangannya.


  1. Dapat mengetahui sejauh mana pengamalan nilai murni dan unsure-unsur  patriotism dalam pentadbiran institusi tempatan yang terdapat di negara kita


  1.  Melalui kajian ini juga dapat melahirkan kerjasama antara saya dengan guru, ibu bapa dan rakan-rakan dan mereka yang terlibat dengan kajian ini.


KAEDAH KAJIAN

  1. Saya telah melayari internet untuk memperoleh maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian. Antara laman web yang saya layari termasuklah http://mpm.gov.my. Maklumat tersebut dimuat turun untuk dijadikan bahan rujukan.

  1. Saya juga membuat penyelidikan di Perpustakaan Awam Sitiawan. Saya merujuk beberapa sumber seperti buku berkaitan dengan bangunan-bangunan bersejarah yang terdapat di negara ini. Maklumat yang berkaitan difotostat dan disalin dalam buku catatan.
    
  1. Saya juga telah menemuramah beberapa orang sumber bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan.Maklumat yang perolehi itu saya salin dalam buku catatan dan dijadikan rujukan nanti semasa menyiapkan kerja kursus.  


  1. Kaedah majalah. Saya juga mencari bahan-bahan berkenaan tajuk kajian ini melalui majalah-majalah yang berkaitan.
1 Institusi Pentadbiran Tempatan
   Majlis Perbandaran Manjung
 
2 Latar Belakang:

ASPEK PERINCIAN
i.                    Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain
ii.                  Lokasi
iii.                Matlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhan
iv.                Carta organisasi dan senarai pentadbir
ü  Sejarah penubuhan (Asal usul /Tarikh /Pengasas)
ü  Undang-undang tubuh / Undang-undang kecil / Garis panduan penubuhan
ü  Perincian peranan / Tanggungjawab bidang tugas pentadbir
ü  Cara pelantikan pentadbir tempatan

3 Peranan:

(Pilih mana-mana empat aspek)

- Ekonomi
- Pendidikan
- Keagamaan
- Kemasyarakatan
- Kebudayaan
- Perayaan
- Pelancongan
- Kebajikan

4 Perkembangan:

(Pilih mana-mana empat aspek)

- Sumber kewangan
- Pembangunan prasarana / Fizikal
- Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan
- Kemajuan yang dicapai
- Pengiktirafan / Penghargaan
- Cabaran yang dihadapi
- Perancangan masa hadapan
- Saranan dan harapan
RUMUSAN
Bertitik tolak daripada kajian yang saya lakukan ini terdapat beberapa unsur patriotisme yang saya perolehi.Melalui tajuk kajian yang telah saya siapkan ini menjadikan saya seorang yang bersyukur dan menghargai keamanan dan kesejahteraan negara kita walaupun negara Malaysia adalah sebuah negara yang memiliki penduduk yang berbilang kaum, agama dan bangsa.

Kajian sejarah ini didapati dapat membantu saya sebagai pelajar mengetahui dengan lebih mendalam tentang peranan yang sentiasa dimainkan oleh institusi pentadbiran setempat yang terdapat di negara ini.

            Maklumat yang berjaya dikumpul telah memberi pendedahan betapa kita perlu serta menghargai dan berbangga dengan institusi pentadbiran tempatan yang terdapat di negara ini . Rasa bangga terhadap sejarah negara juga haruslah  dikongsi secara bersama di kalangan penduduk negara ini. Keadaan ini akan menjamin keamanan negara dan kita perlulah bersyukur dengan keharmonian yang dinikmati.

            Nilai murni seperti sabar dan bekerjasama ketika menyiapkan kerja kursus merupakan pendedahan yang berguna kepada saya untuk masa depan.

Sebagai rakyat Malaysia saya berbangga dengan negara saya kerana di negara ini terdapat pelbagai institusi pentadbiran tempatan yang sama-sama mengembelingkan tenaga bagi membangunkan sebuah negara yang merdeka. Kekalkan kemerdekaan Malaysia kerana saaya amat menyayangi negara Malaysia. Salam Satu Malaysia.
           LAMPIRAN

Gambar, peta, dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan.

Tulis kapsyen di bawah setiap bahan lampiran yang disertakan.RUJUKAN

Rujukan hendaklah ditulis dengan format yang betul.

kerja kursus sejarah 2011 elemen 3

Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah. 
Soalan: 
Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita?
  
 PENDAHULUAN
Tidak dapat dinafikan bahawa intitusi pentadbiran tempatan, misalnya Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah,  memainkan peranan yang tidak kurang penting dalam menjana integrasi nasional di negara kita. Dalam pentadbiran institusi tempatan, elemen-elemen patriotisme hendaklah dihayati dan diterapkan demi menyatu padukan rakyat. 

ISI
1.              bertolak ansur dan bertoleransi dalam pentadbiran
Misalnya, sebarang masalah yang dihadapi oleh orang awam hendaklahditangani dengan senyuman tanpa mengira warna kulit. Apabila tiada diskriminasi perkauman, maka wujudlahperpaduan nasional
2.      kakitangan awam tempatan hendaklah bertanggungjawab kepada bangsa dan negara dalam apa-apa jua dalam pengurusan dan pentadbiran.
Dalam hal ini, kakitangan awam tidak harus terjebak dalam kancahrasuah. Hal ini demikian kerana rakyat memang benci akan korupsi dan pecah amanah. Jika rasuah dihapuskan,maka rakyat akan mencintai negara serta hidup bersatu padu
3.              sebarang masalah yang dihadapi rakyat patut menjadi prioriti pihak intitusi pentadbiran tempatan.
Dengan erti kata lain, pihak berkuasa haruslah peka dan sensitif akan masalah yang dihadapi orang awam.Apabilamasalah masyarakat tidak wujud, maka masyarakat akan hidup bersatu padu bergabung tenaga dan menyumbang idea dalam mengatasi masalah sosial yang semakin teruk .
Jikalau , semuabersatu padu danberharmoni maka selesailah masalah sosial sebegini . Apatah lagi , apabila wujudnya keharmonian antara kedua pihak yang berlainan , sudah pasti integrasi nasional dapatmengecapi kejayaan .

5.    kakitangannya perlu bersifat amanah dan jujur.
Sebarang tindakan haruslah diadili secara adil dan saksama tanpa berat sebelah  .Contohnya , sebelum mengeluarkan saman , seseorang pegawai itu sepatutnyamengetahui undang ± undang tempatan serta mengenakan saman yang relevan danmunasabah . Dengan ini , rakyat jelata sanggup berganding bahu dengan pihak berkenan ,secara tidak langsung wujudlah perasaan cinta akan bangsa dan Negara .Meskipun , sektor awam juga sebenarnya memainkan peranan yang penting dalammeningkatkan integrasi nasional di Negara kita .
6.    Sektor awam haruslah menghormati raja dan pemimpin Negara ataupun lebih dikenali sebagai pemangku Negara .
 Perubahan ini atau dengan pengamalan amalan ini dapat menyedarkan rakyat jelata agar menghormatiraja dan pemimpin Negara . Hal ini demikian , kerana menjadi asas kepada kemajuanmemperkukuh integrasi nasional di Negara kita .

7.    Seterusnya, pengamalan sikap bertolak ansur dan bertoleransi dalam pentadbiranmasing-masing perlu diamalkan .
 Misalnya sebarang masalah yang dihadapi oleh orangawam atau rakyat jaelata haruslah ditangani dengan segera tanpa melengah-lengahkanmasa dan mengira warna kulit  .  Apabila , tiada diskriminasi perkauman , maka lahirlahintegrasi nasional yang kukuh

Kesimpulan
unsur - unsur patriotisme harus diterapkan dalam institusi pentadbiranbagi menjamin rakyat bersatu padu dan berharmoni